Sidor

#FlippadLgr11 #flippadforskning Mindset PEDAGOGISKA PLANERINGAR FÖRMÅGORNA #visomägerförmågor MATRISER

Projekt MINDSET


MOTTO-TAL "Jag har ett motto i klassrummet"


Stick du negativa tanke - för du finns inte!Malin och elevernas definition av "plattan i mattan"


#7C formulerar egna riktlinjer för trivsel
och arbetsro under lektionstid och alla i klassen 
skriver under. #alltidarbetsro


Hur vi arbetar med #veckobrevet och varför?
Vårt arbete med processen och hur det arbetet leder fram till färdiga elevarbeten.VARFÖR flippar vi klassrummet, HUR genomför eleverna sina flippade #tänkaläxor och VAD resulterar det i? En guide för elever...


Förhållningssätt i vårt klassrum 2.1
#fokuspårättgrejFörhållningssätt i vårt klassrum.
#fokuspårättgrej


Från penna, papper, litteratur, samtal och muntliga redovisningar i det fysiska klassrummet till flippade elevarbeten i 
Youtube-klippsformat. Varför???

Twitter i undervisningen. Varför???Matriser - kunskapskraven mot förmågan att kommunicera i skrift.


Matriser - kunskapskraven mot förmågan att kommunicera i skrift, utvalda kunskapskrav specifikt för ett visst område.Matriser - kunskapskraven mot förmågan att kommunicera muntligt, att samtala.


Matriser - kunskapskraven mot förmågan att kommunicera muntligt, att tala.


Camil, Linnea och Leon ger #exempelatthärma på förmågan att samtala.


7C ger exempel på resonemang på E, C och A-nivå.

Hur vi använder #tänkarkartan för METAreflektionAtt resonera kan liknas vid ringar som sprider sig på vattenytan...


Låst och öppet sätt att tänka. Fritt tolkat och översatt från Carol S. Dwecks forskning om vad som händer med elevers kunskapsutveckling beroende på hur man som lärare kommunicerar och ser på elevernas utveckling. 

Låst eller öppet sätt att tänka kan vi, lärare och elever, arbeta med medvetet i klassrummet för att utveckla våra förmågor men även bygga vår självkänsla. 

Hur ska jag ta till mig konstruktiv kritik?
Hur ska jag ta mig an hinder och motgångar?
Vem bär ansvaret för att saker och ting ibland inte går exakt så som jag vill?Malin högläser ur Carol S Dwecks bok Du blir vad du tänker och eleverna i klass 7C reflekterar - är jag GROWTH eller FIXED?


Vi utvärderar läsåret i brevformat till Malin #visätterordpåLÄSÅRET


#visomägerförmågor - så här synligör, förstår och övar vi oss på förmågorna i ämne svenska.


En film till vårdnadshavare i syfte att öppna upp vårt klassrum och synliggöra processen - arbetet i klassrummet, under lektionstid -som leder fram till ett färdigt elevarbete.           Förmågorna i ämne svenska och konkreta exempel. 


Förmågorna vi övar oss på och utvecklar i ämnet svenska


8E äger förmågor och synliggör dem.


7C äger förmågor och synliggör dem.


PEDAGOGISK PLANERING - PROJEKT Vinterpratarna / Sommarpratarna


PEDAGOGISK PLANERING - PROJEKT Tidning

PEDAGOGISK PLANERING - PROJEKT Skicka Vidare
PEDAGOGISK PLANERING - Projekt Brev till samhället
PEDAGOGISK PLANERING - Projekt Boken om mitt liv


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.