söndag 23 februari 2014

Bokprojekt #visomkännerOve

#Ove
Vi läser boken En man som heter Ove och lär känna en man som heter Ove.
 Men en man som heter Ove ska även lära känna oss.

     
Vi ska även samtala om boken En man som heter Ove.

måndag 10 februari 2014

söndag 2 februari 2014